Fulton Burley ft. Wally Boag - Tiki, Tiki, Tiki Room [Disneyland]

Wally Boag ft. Fulton Burley - Tiki, Tiki, Tiki Room [Disneyland]