Yamashita Tomohisa - Seishun Amigo [Single] [Feat. Kamenashi Kazuya] (2005)