Malice Mizer - Bel Air -Kuuhaku No Toki No Naka De- (1997)