Kyosuke Himuro - ONLY YOU (2011.6.12 TOKYO DOME)

Kyosuke Himuro - ONLY YOU (2011.6.12 TOKYO DOME)